/

A SADA MALO O EMOCIONALNO NEZRELIM RODITELJIMA

Psiholozi upozoravaju da roditelji koji na vrijeme ne odrastu u emocionalnom smislu mogu negativno uticati na svoje dijete. Bilo da je riječ o ponašanju, bilo o greškama koje čine tokom odgoja djeteta Ovih dana naročito pričamo o osjećanjima, empatiji, o odnosu roditelja