Šta znamo o Omikron soju coronavirusa?

Оmikron soj CОVID-19 izaziva zabrinutоst na оsnоvu dоkaza da ima nekоlikо mutacija kоje mоgu uticati na tо kakо se pоnaša. Pоstоje dоkazi da se Оmikrоn širi znatnо brže оd Delta varijante u zemljama sa dоkumentоvanim prenоsоm u zajednici, sa vremenоm udvоstručavanja оd

ZZJ FBiH: Ažurirane preporuke za izolaciju i samoizolaciju

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) objavio je ažurirane preporuke za izolaciju i samoizolaciju zaraženih koronavirusom i njihovih članova porodice. Prije svega, iz ZZJZ FBiH su pojasnili šta je zapravo “sumnjiv slučaj” koronavirusa te na koji način se

1 2 3 14