/

GRUPNO CHATANJE: OD ŠALE DO LEGLA DRAME

Komunikacija uživo je ponekad teška i odraslima. Zamislite tek kako je tinejdžerima kad većina njihove komunikacije, ukoliko dozvolite, teče neprekinuto u 24-satnoj digitalnoj bujici Ako vam se ikada razgovor preko e-maila ili poruka iznenada preokrenuo u neugodan, zbog krivo protumačene izjave ili

KAKO PRIČATI S DJECOM O “TEŠKIM TEMAMA”?

Kada s djecom otvoreno pričamo i o kompleksnijim problemima razvijamo naš odnos, učimo ih o svijetu i djeca se tada osjećaju sigurnije Jedan od najtežih zadataka svakog roditelja je pričati sa svojom djecom o “teškim temama”. Dovoljno je teško objasniti im sasvim uobičajene stvari