Video: Vježbe za djecu vrtićke dobi

Preporučena izolacija zbog širenja korona virusa izazov je za pripadnike apsolutno svih generacija, a posebno za djecu koja, zavisno od uzrasta, često ne mogu ni da razumiju šta se dešava.  Upravo zbog toga stručnjaci preporučuju da roditelji pronađu aktivnosti za svoje mališane kako bi

Stručnjaci savjetuju: Razgovarajte s djecom o koronavirusu

Griješite ako mislite da s djecom ne treba razgovarati o koronavirusu. Dr. Zoi Nikiforidou, koja se bavi ranim razvojem djece na Sveučilištu Liverpool Hope, kaže da izbjegavanje ove teme može dovesti do pojave straha i naškoditi kognitivnom razvoju djeteta. – Koronavirus je

Socijalne vještine djeteta bitnije su od koeficijenta inteligencije

Socijalne vještine se, kao i komunikacija, uče od najranijeg djetinstva, a stručnjaci upozoravaju da su one bitnije od  koeficijenta inteligencije.  Presudnu ulogu u sticanju tih vještina imaju roditelji, a kasnije vrtić i škola.  Donosimo vam najvažnije stvari kojime treba da naučite svoje dijete.