/

OVO MOŽDA NISTE ZNALI: KAKO PREPOZNATI DISKALKULIJU

Za disleksiju kao poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju većina nas zna. No jeste li čuli za diskalkuliju? Diskalkulija je poremećaj učenja matematike koji uzrokuje teže usvajanje matematičkih procesa i rješavanja matematičkih zadataka. Procjena je da oko pet posto djece pati od tog poremećaja. Važno je pri tom naglasiti

//

30 AKTIVNOSTI UMJESTO DOMAĆE ZADAĆE

Nakon što je upisala doktorat, proučavala je istraživanje koje je tvrdilo da domaća zadaća nije dobra za malu djecu. Ne samo da ne poboljšava njihova akademska postignuća već može biti štetna za dječji stav prema školi i za njihovo fizičko zdravlje Poučena