/

12 SAVJETA KAKO OJAČATI SAMOPOUZDANJE KOD DJECE

Djeca uče nove vještine od samog rođenja. Brzinom koja je nevjerovatna. A s novim vještinama dolazi i više samopouzdanja. Sve do jednog trenutka. Kad primjetite da je samopouzdanje vašeg djeteta poljuljano. Koliko je važno savladati neku vještinu, toliko je važno biti uvjeren

Benefiti Brainobrain edukativnog programa za djecu: Samopouzdanje

U našim prethodnim objavama pisali smo o benefitima Brainobrain programa za djecu. Ovaj put ćemo se više posvetiti razvijanju samopouzdanja. Kao što smo već govorili, Brainobrain je jedini program namijenjen djeci koji koristi NLP tehnike prilagođene dječjem uzrastu. Jedan od najvećih benefita

Montessori rečenice koje će pomoći djetetu da izgradi samopouzdanje

Pokušajte s ovim frazama nadahnutim Montessori pedagogijom kako biste kod svog djeteta potaknuli i pomogli mu da izgradi samopouzanje. “Izgledaš obeshrabreno. Reci mi šta se događa.” Iako je razumljivo da roditelji žele “ugasiti” negativne osjećaje koje djeca doživljavaju, mora se stvoriti prostor za