fbpx

Mame blogerice pišu za Kidsinfo: Zašto ne biste trebali upoređivati svoje dijete s drugom djecom

Lemana Terzimehić je Danijeva mama, Aldinova supruga i učiteljica koja se, kako ističe, nada da uspješno balansira između privatnih i poslovnih obaveza, prijateljskih i društvenih odnosa, te svih drugih uloga koje su joj po rođenju ili sticajem okolnosti pripale. Za naš magazin piše o jednoj od najljepših, ali i, kako često možemo čuti, najtežih životnih uloga, onoj roditeljskoj.

Nerijetko čujemo razgovor roditelja u kojem se „nadmeću“ šta čije dijete zna, može i slično, a onda na osnovu toga upoređuju vlastito dijete s drugom djecom. To je greška koju, vjerovatno, u određenom trenutku činimo svi. Pitanja koja nam se nameću nižu se kao perle na ogrlici: „Da li moje dijete ima dovoljno bogat rječnik?“, „Zašto još uvijek hoda uz pridržavanje?“, „Kako ne može naučiti boje?“ i slično.  Zaboravljamo, da je svako dijete individua za sebe.

Evo nekoliko razloga zašto to ne biste svoje dijete trebali upoređivati s drugom djecom:

1. Stres

Ukoliko neprestano upoređujemo svoje dijete s drugom djecom, to za posljedicu može imati stres. Prvo za nas kao roditelje, a zatim i za dijete jer ćemo nervozu, kada nešto ne može, prenijeti i na njega, a može doći i do toga da, u najgorem slučaju, djetetu otvoreno kažemo: „Vidi kako to onaj dječak ili djevojčica radi, kako ti ne možeš?“.

2. Negativno djeluje na djetetovo samopouzdanje

Ukoliko djetetu kažete nešto ovako, to će definitivno poljuljati njegovo samopouzdanje koje gradimo povjerenjem, uvažavanjem i podrškom. To je ono što djetetu najviše treba prilikom savladavanja neke nove vještine. Kritiziranje, upoređivanje i slično obeshrabrit će dijete i dodatno odložiti proces učenja ili razvijanje nekih novih sposobnosti. Dijete treba naučiti da nakon svakog neuspjeha treba uložiti trud kako bi nešto postiglo. Vježbom, ponavljanjem i  radom ostvarit će rezultat  koji će izazvati zadovoljstvo, a to nadalje gradi djetetovo samopouzdanje.

3. Smanjenje broja društvenih akcija

Dijete izloženo upoređivanju povlači se u sebe, ne komunicira s okolinom i ne ostvaruje društvene interakcije koje su u ranom uzrastu veoma važne i poticajne. Društveni razvoj jedan je od najvažnijih segmenata u procesu učenja. Osim što na jedan neposredan način podstiču učenje, društvene interakcije i odnosi pripremaju dijete za život u zajednici, za ponašanje u skladu s normama, te međusobnu saradnju i komunikaciju.

4. Udaljavanje od roditelja

Djeca izložena upoređivanju s drugom djecom ili stalnom kritiziranju, udaljavaju se i od roditelja. Ne gradi se odnos povjerenja, koji je veoma važan u životu svakog djeteta. U vrijeme kada su roditelji zaokupljeni borbom za egzistenciju, brigom za svoje i zdravlje članova svoje porodice, veoma je važno da u svakom trenutku koji provode zajedno roditelji i djeca budu usmjereni jedni na druge, da im komunikacija bude otvorena i iskrena, te da nema otuđenja i udaljavanja.

5. Podsticanje rivaliteta

Neprestano upoređivanje djece može za posljedicu imati i rivalitet. Naime, razvijanje takmičarskog duha jedan je od zadataka u odgoju. Kroz to dijete uči da vrednuje svoj, ali i tuđi uspjeh, te da cijeni rad i vježbu. No, kroz rivalitet, dijete se raduje samo svom uspjehu, tuđi ne priznaje i ne cijeni. Stoga je veoma važno ne kritizirati dijete kroz uspjeh drugog djeteta, nego ukazati na vježbu i rad koji je to dijete uložilo, te podstaknuti vlastito dijete da se trudi i pokuša ostvariti određeni uspjeh.

Zapamtite, svako dijete je individua za sebe. Ima vlastiti tempo razvoja, određene sklonosti i predispozicije. Sredine u kojima djeca odrastaju nisu iste, kao ni poticaji koji dolaze iz njih. Ono što svi kao roditelji možemo učiniti jeste da stvorimo poticajno okruženje. Ako nam je cilj da dijete usvoji što više riječi i da njegov govor bude fluentan, onda ćemo mnogo razgovarati s djetetom, nećemo tepati, više ćemo čitati i nuditi djetetu slikovnice i knjige. I mi sami moramo biti ti koji često čitamo, jer djeca najbolje uče oponašanjem, a mi smo im uzor. Dakle, sve je do nas. Budimo podrška i poticaj, a ne kamen spoticanja na putu formiranja dječjeg samopouzdanja, te rasta i razvoja zdrave ličnosti!

(Kidsinfo.ba)

Prethodna priča

Anela Hakalović za Kidsinfo: Kada početi čitati djeci i kako izabrati odgovarajuću literaturu

Naredna priča

Završen Festival djece i mladih u Busanu: Crtež učenice iz Sarajeva proglašen najboljim

Najnovije iz VIJESTI

-->