/

MISLIMO NA VRIJEME: IDEMO U SREDNJU!

Dan po dan i bližimo se maloj maturi. I brinemo. Zajedno s našom djecom. Jer nisu svi, a tako i nije potrebno ni obavezno, sasvim sigurni šta odabrati u budućnosti, nakon osnovne škole. To nije niti laka, niti jednostavna odluka. Zato je