Socijalne vještine djeteta bitnije su od koeficijenta inteligencije

Socijalne vještine se, kao i komunikacija, uče od najranijeg djetinstva, a stručnjaci upozoravaju da su one bitnije od  koeficijenta inteligencije.  Presudnu ulogu u sticanju tih vještina imaju roditelji, a kasnije vrtić i škola.  Donosimo vam najvažnije stvari kojime treba da naučite svoje dijete.