Smije li majka s povišenom temperaturom dojiti dijete?

Novopečene majke suočavaju se s velikim brojem pitanja i nepoznatih situacija. U želji da svoju ulogu utjelove na najbolji mogući način, majke, pogotovo na samom početku, moraju otvoriti “četvere oči”. Iako mame, naročito kada tek utjelove najbitniju životnu ulogu nemaju dovoljno vremena