Sigurnost djece u ophođenju s ljudima

Kad krenu u vrtić i školu, djeca više nisu stalno pod našim nadzorom i te prilike mogu iskoristiti ljudi sa zlim namjerama.  Postoje određena pravila koja bi djeca trebala čuti i usvojiti kada počne socijalizacija: 1. Nikada bez pitanja ne smiješ ići