/

Sarajevo: Djeca u osnovnim školama moraju nositi maske

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo uputilo je osnovnim i srednjim školama obavijest o načinu odvijanja nastave u novoj školskoj godini, a u uputstvu stoji i da djeca u osnovnim i srednjim školama moraju nositi maske. Prema novim pravilima, socijalna distanca