Zašto ne treba uspoređivati svoje dijete s drugom djecom?

Svako je dijete individua za sebe i zaslužuje da bude voljeno i prihvaćeno. Uspoređujete li dijete s drugim ‘boljim’ djetetom, govorite mu da ima neku grešku što slabi njegovo samopouzdanje. Uspoređujete li dijete, automatski vršite pritisak na njega. Pustite ga jer možda