Pomozite djeci iz SOS porodica da nastave školovanje

Djeca koja odrastaju u SOS Dječijim selima BiH sa početkom školske godine ponovo su suočena sa novim problemom- nedostakom opreme i uslova za praćenje nastave. Velike poteškoće imaju i djeca iz socijalno ugroženih porodica, kojima u Organizaciji pomažu kroz Program jačanja porodica,