Kako razgovarati s djetetom o školi

Polazak u školu izuzetno je važan kako za dijete, tako i za roditelje. Naime, dijete se osjeća odraslo i ponosno, dok su roditelji, najčešće, opterećeni brigom oko toga kako će se dijete snaći u novoj sredini. Bitno je da znate kako da