Djeca starija od šest godina obavezna da nose masku u RS

Jela Aćimović, specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravstvo RS, rekla je da je obavezno nošenje maske za svu djecu stariju od šest godine. Pojasnila je da za djecu do dvije godine nije preporuka da nose masku, dok je za djecu od