Roditelji su uzor svom djetetu

Uloga roditelja zasigurno je najzahtjevnija životna uloga. Stoga, biti dobar roditelj nije jednostavno u današnje vrijeme. Najveći problem današnjice predstavlja loša i premala komunikacija, bilo da se radi o komunikaciji između partnera, prijatelja, ili pak komunikacija roditelja i djece. Kvalitetna komunikacija roditelja