3 reakcije djeteta na razvod roditelja

Razvod je težak, ali je ponekad neizbježan i, nažalost, danas sve češći. U ovoj novostaloj situaciji, dječije psihološke reakcije na razvod roditelja zavise od tri faktora: kvalitete odnosa s oba roditelja prije razdvajanja, inteziteta i trajanja roditeljskog sukoba i sposobnosti roditelja da