Koliko je bolan porod i kako možete pokušati smanjiti bol?

Porod je nešto  od čega većina žena strahuje. Ne znaju šta ih čeka i koliko će boljeti. Odgovor na drugo pitanje teško je dati jer će svaka rodilja drugačije doživjeti porod. No evo što možete očekivati ako rađate prvi put. Prva faza