Ja ću! Šta kada dijete sve želi uraditi samo?

Ja ću! Dijete će iz faze Ja ću! izaći samostalnije iako ćete vi možda imati nekoliko manjih živčanih slomova. Možda i vi imate dijete staro dvije ili tri godine koje je došlo u fazu da želi probati sve i to želi isprobati sam? Nešto se razbilo,