Pismo djevojčice hranitelju: Čitao sam i plakao

Hraniteljstvo podrazumijeva da se djeci i odraslim licima, koja su privremeno ili trajno lišena roditeljskog, odnosno porodičnog staranja, omogući zaštita u porodičnom okruženju. Dio hraniteljskog programa mogu postati svi državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju jasno definisane uslove, a sam proces uključenja