Čitajte djeci prije nego što progovore

Istraživanje njemačkog Udruženja za čitanje pokazalo je da roditelji djeci počinju čitati tek kada imaju devet mjeseci, a trebalo bi, kako ističu autori studije, mnogo ranije. Oni ukazuju na to da se, kada je riječ o ranom čitanju,  ne radi samo o