Danas je Svjetski dan autizma: Šta svako dijete želi da znate?

Ujedinjene nacije su 2. april proglasile Svjetskim danom autizma. Autizam je razvojni poremećaj ljudskog mozga kod kojega se prvi znaci vide još tokom ranog djetinjstva. Glavne karakteristike poremećaja su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.