Novo igralište i zabavni park za mališane u Tuzli

Predškolska ustanova Richmond Park International Preschool Tuzla u okolnostima otežanog funkcionisanja predškolskih ustanova u Gradu Tuzli nastoji odgovoriti izazovima i zahtjevima roditelja, te s tim u vezi je proširila svoje kapacitete i prilagodila organizaciju i uslove rada novim okolnostima. Ta predškolska ustanova