Motivacija djece u životnim navikama

Djeca prirodno razvijaju iste životne navike kao njihovi roditelji. Zdravlje i društvene navike vaše djece u velikoj mjeri ovisi o vama, jer djeca prirodno razvijaju iste navike kao njihovi roditelji. Ako želite da vam djeca odrastu zdrava i sretna, tome ih trebate