Deformiteti kičme: Kifoza kod djece – simptomi i liječenje

Kifoza je povećana fiziološka krivina kičmenog stuba u sagitalnoj ravni, sa konveksitetom (krivinom) okrenutom unazad. Kada se i usljed čega kifoza najčešće javlja? Kifoza je dosta prisutna kod djece školskog uzrasta, zbog nepravilnog sjedenja u školskim klupama i ispred računara, i usljed