fbpx

Pandemija kao dodatni teret: Djeca u riziku posebno su ugrožena ovom krizom!

Kroz rad Udruženja Nova generacija iz Banjaluke aktivno djeluje Dnevni centar čiji su korisnici djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, preciznije rečeno djeca koja su u okviru svojih porodica doživjela fizičko, psihološko i/ili seksualno nasilje ili su zanemarena od strane roditelja/staratelja, te djeca koja su uključena u život i/ili rad na ulici, a kojima je neophodno obezbijediti podršku i pomoć.

Dnevni centar predstavlja sigurno mjesto za djecu gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje se pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu, te se promovišu i štite dječija prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška i obezbjeđuju ostale usluge koje su važne za zadovoljavanje potreba djece.

U Dnevnom centru se savjetodavnim, podržavajućim i edukativnim pristupom radi se na prevazilaženju traumatskih i/ili visoko stresnih životnih iskustava djece, kao i osnaživanju djece da postanu aktivni subjekti u kreiranju svog života.

Nažalost zbog novonastale situacije rad ovog značajnog centra za djecu zaustavljen je i prebačen je oline. Situacija u kojoj su se našle ove porodice može bino uticati na funkcionsanje porodice iz kojih ova djeca dolaze.

Saša Risojević, direktor Udruženja Nova generacija kaže da su oni kao udruženje koje pruža uslugu dnevnog zbrinjavanja sada posebno na oprezu, jer krize kao ova mogu ozbiljno poljuljati funkcionalnosti i dinamiku unutar porodice, što može potencijalno završiti sa nasiljem ili zanemarivanjem potreba djece.

Što se tiče podnošenja izolacije, djeci je u početku bilo drago jer su školske obaveze malo popustile, međutim sada im već pomalo dosadno, navode da im je žao jer ne mogu izlaziti vani i družiti se. Izolacija je za njih, kao i za ostalu djecu, prilično frustrirajuća jer je poremetila njihov ustaljeni način fukncionisanja i ograničila aktivnosti u kojima su uživali – kaže Risojević za Buku.

Dodaje da su mnoga djeca svakodnevno dolazila u Dnevni centar, gdje su imali mogućnosti ishrane i održavanja higijene, podrške u učenju i savladavanju gradiva, savjetodavnu podršku i priliku za kvalitetno slobodno vrijeme kroz različite kreativne, edukativne i rekreativne radionice.

 Početkom krize, mi smo morali obustaviti direktne kontakte sa djecom i porodicama te smo kontakt nastavili održavati telefonskim putem. Nastojali smo da kroz razgovore sa porodicama ukažemo na važnost poštovanja mjera izolacije. Dobili smo informaciju da djeca slobodno vijeme provode kući sa svojim porodicama, da poštuje mjere izolacije, te da mnogo vremena provode na internetu i društvenim mrežama – ističe on.

Kako su mjere izolacije produžene zbog pandemije iz Udruženja Nova generacija odlučili su sve aktivnosti koje su organizovali i koje su podrazumijevale direktni kontakt, sada presele u online svijet.

 Jedan od ciljeva ovog postupka je da preveniramo moguću retraumatizaciju porodica i djece, koja bi mogla da se javi ukoliko porodice i djeca imaju doživjaj manjka podrške, razumijevanja i važnosti u zajednici.  Tom prilikom smo komunicirali sa roditeljima i dogovorili formiranje privatnih grupa na društvenim mrežama unutar kojih smo organizovali grupe razgovore, edukativne radionice, pomoć pri učenju, koje je sada, kategoriji djece sa kojima mi radimo, dodatno otežano i veoma je bitno da ova djeca dobiju podršku u učenju ali i samom prilagođavanju na novonastale uslove života – ističe Risojević.

Online Dnevni centar podrazumijeva i svakodnevne individualne razgovre sa roditeljima i djecom, a uspjeli su i da modifikuju akreditovani Program podrške porodicama koji sprovode u partnerstvu sa organizacijom „Save the Children“ i „JU Centar za socijalni rad“ Banja Luka.

Sada trenutno 7 porodica i 17 djece ima pristup online aktivnostima.

Naša želja je da sve porodice i djeca imaju mogućnost ukjučenja u aktivnosti, ali za sada to nije moguće, jer nemaju sve porodice adekvatne uređaje i pristup internetu. Stoga nastojimo da obezbjedimo 10 smart tableta i 6 priljučaka za internet, sa čime bismo uspjeli da 46 djece i 20 roditelja dobije podršku – kaže  sagovornik.

Iz Udruženja Nova generacija isporučeno je 17 pakete higijene i hrane za korisnike Dnevnog centra za prioritetne porodice. Ovi paketi su isporučena u saradnji sa orgnizacijom Save the Children.

Budući da je ovim porodicama potrebna stalna podrška, mi smo naša sredstva koja smo imali za funkcionisanje Dnevnog centra prenamjenili za pakete hrane, higijene i bebi opreme. Tako da ćemo i u narednom periodu omogućiti pakete porodicama sa kojima će se zadovoljiti njihove bazične potrebe. Međutim, potrebe na terenu su daleko veće i mi nastojimo da unarednom periodu ostvarimo dodatne saradnje sa drugim organizacijama kako bismo u većoj mjeri zadovoljili potrebe ugroženog stnovništva – kaže Risojević.

Ističe da je  većina porodica sa kojima rade u stanju socijalne potrebe ili je bila prisutna neka druga poteškoća u funkcionisanju.

 Krize kao ova uzdrmaju osnovne potrebe za hranom, higijenom, sigurnim smještajem i generalnom sigurnošću cjelokupne porodice. Sve ovo zajedno stvara stres koji traje već nekoliko sedmica i ulazi u hroničnu fazu. Našim porodicama je potrebna podrška jer njihovi mehanizmi za suočavanje sa stresom često nisu adekvatni, a to se onda oslikava na funkcionalnost cijele porodice. Ovakve krize nose rizik da se javi nasilje u porodici, alkoholizam i druge bolesti zavisnosti te da se ozbiljno naruši mentalno zdravlje – kaže Risojević.

Dodaje da vjeruje da velika većina građana dobro podnosi trenutnu krizu i da pronalaze načine da dobiju podršku i prevaziđu poteškoće,međutim mi kao zajednica trebamo biti osjetljivi i solidarni prema porodicama koje su i prije krize i pandemije imale poteškoće da samostalno funkcionišu, a kojima je kriza samo dodatni teret.

Nakon što smo osigurali sebe, imamo priliku da pomognemo drugima, te tako doprinesemo da cijela zajednica iz ovog vremena izađe snažnija i povezanija – ističe Risojević.

(buka.com, Kidsinfoba) 

Prethodna priča

Dami Fitness and Health: Trening za trudnice s urednom trudnoćom

Naredna priča

Znate li šta predstavljaju rupice i rezovi na Petit Beurre keksu?

Najnovije iz VIJESTI

-->