U BPK neće biti nastavljen predškolski program

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini neće biti nastavljena realizacija obaveznog predškolskog programa – potvrdio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija. Po njegovim riječima, Ministarstvo je takvu odluku donijelo nakon sastanka sa direktoricom JU