Pokrenuta incijativa za djelimično otvaranje vrtića u KS

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH uputio je inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Kriznom štabu Kantona Sarajevo, a sa ciljem djelimičnog otvaranja vrtića u tom području. Hoće li se dječiiji smijeh i graja uskoro prolamati vrtićima, pitanje je bez odgovora.