Drugi internacionalni Kongres dječje i adolescentne psihoterapije

Drugi internacionalni Kongres dječje i adolescentne psihoterapije održat će se od 2. do 4. decembra u hotelu Hills na Ilidži. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa je “Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije” i