Koju od ovih 8 vrsta inteligencije posjeduje vaše dijete

Svako je dijete inteligentno na različite načine. Stručnjaci smatraju kako djeca posjeduju jednu ili više od osam vrsta inteligencije, jer je sam pojam “inteligencija” previše ograničen koncept. Kada shvatimo čime naša djeca raspolažu, to nam pomaže da ih usmjerimo, ali i pomognemo u