Kako muzika utječe na mozak školaraca?

Istraživanje za Northwestern sveučilište dokazalo je kako muzika itekako može pomoći vašem školarcu u učenju. Naime, muzička edukacija, suprotno od najčešćih predrasuda s kojima se nosi, može bitno pomoći djetetu da bude uspješnije i u ostalim predmetima. Osim učenja, muzika pomaže vašem