Kako savladati dječiji inat

Prkosno dijete vrlo često ispituje granice vlastitih roditelja i okoline. Važno je znati da postoje mogućnosti kako doskočiti prkosu, kako ga ublažiti ili ga staviti pod kontrolu.  Jesu li vrijeme u kojem živimo, tempo i obaveze koje imamo, samo kap koja se prelijeva