Kako da pranje ruku postane rutina svakog djeteta

Pustiti malo vode da oteče preko ruku – i već smo napravili dovoljno za higijenu? Ovog mišljenja najčešće su naši mališani, ali ono i nije tačno. Otkrivamo kako malim i velikim istraživačima objasniti zašto je pranje ruku općenito od presudne važnosti.  Zašto