Besplatna brošura: Kratke vježbe mindfulnessa za djecu

Mindfulness je tehnika usmjerena na razvoj pažnje i koncentracije, te na percepciju, prepoznavanje i bolju kontrolu osjećaja, ponašanja i empatije. Mindfulness pomaže da se umirite, saberete svoje misli i reagujete svjesnije u stresnim i izazovnim životnim situacijama.  Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada