Impresum

 

IZDAVAČ: Fondacija INFOHOUSE

ZA IZDAVAČA: Dženana Alađuz

REDAKCIJA: Abela Purivatra, Sanela Gojak, Adin Šabić, Emina Kišić

DIZAJN: Merjem Agić

DTP: Denin Šehović 

POWERED BY: ITSolutions

Svi podaci koji su objavljeni podliježu izmjenama i dopunama. 

Sva prava zadržava izdavač.