fbpx
/

Pedijatrica Zagorka Vidović o redovnoj vakcinaciji za Kidsinfo: Da li je sigurno vakcinisati djecu tokom pandemije?

Pedijatrica prim. dr.  Zagorka Vidović iz Doma zdravlja u Šipovu za Kidsinfo piše o vakcinaciji djece tokom pandemije COVID-19. Otkriva nam je li sigurno vakcinisati djecu, te objašnjava zbog čega je redovna vakcinacija posebno važna.

Imunizacija predstavlja ključnu zdravstvenu uslugu koja štiti osjetljive osobe od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Pravovremenim provođenjem imunizacije štite se pojedinci i zajednice i smanjuje mogućnost izbijanja epidemije bolesti. Spriječavanje izbijanja epidemije bolesti, koje se mogu spriječiti vakcinacijom, ne samo da spašava ljudske živote, već i zahtijeva manje resursa nego odgovor na epidemiju, a pomaže i u rasterećenju zdravstvenog sistema koji je uslijed pandemije COVID-19 već izložen pritisku.

Usluge imunizacije treba i dalje obavljati sa ciljem prevencije bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. One trebaju biti u skladu s lokalnim naredbama za fizičko distanciranje, te u skladu s kontekstom sistema zdravstvene zaštite.

Vakcinacija u toku pandemije je ključna i ne smije stati. Ako se to desi, djeca će ostati uskraćena za zaštitu od opasnih bolesti koje se mogu prevenirati vakcinama.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO) preporučuje da se sve redovne vakcinacije vrše prema kalendaru imunizacije, čak i tokom pandemije COVID-19. Trenutno nema dokaza da pandemija COVID-19 predstavlja bilo kakav poseban rizik kada je riječ o redovnoj vakcinaciji. Potencijalni kontakt sa zaraznom bolešću ne predstavlja kontraindikaciju za redovnu imunizaciju. Redovna imunizacija treba da se nastavi u mjeri u kojoj je to moguće i na način kako je to dozvoljeno u okviru lokalnog odgovora na COVID-19.

Međutim, svakako je neophodno primjenjivati standardne mjere za sprečavanje zaraza kako bi se smanjio rizik od prenosa COVID-19 na svo osoblje i posjetioce zdravstvene ustanove u kojoj se vrši vakcinacija.

 Tu se misli na sljedeće:

•             Sprovoditi vakcinaciju u dobro provjetrenim prostorima, te često dezinficirati te prostore.

•             Osigurati da sredstva za dezinfekciju ruku ili uređaji za pranje ruku s hlorisanom vodom budu javno dostupna na ulazu u zdravstvenu ustanovu.

•             Postaviti vizuelna upozorenja, kao što su plakati u ambulantama s informacijama o bolesti COVID-19, te podsjetnike o ličnim strategijama prevencije.

•             Izbjegavati čekaonice pune ljudi.

Neke od strategija u ovom slučaju uključuju:

•             Planiran termin imunizacijske posjete.

•             Spajanje imunizacijskih aktivnosti s drugim neophodnim preventivnim zdravstvenim uslugama, u skladu sa starosnom dobi, a kako bi se ograničilo vrijeme koje osobe koje se vakcinišu i medicinski radnici provode u centrima za pružanje zdravstvenih usluga.

•             Provođenje manjih i češćih imunizacijskih sesija.

•             Korištenje vanjskog prostora, po mogućnosti i poštovanje fizičkog distanciranja unutar zdravstvene ustanove ili lokacije.

Naročito je važno da djeca prime sve predviđene vakcine po rođenju i u prve dvije godine života. Ove vakcine mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih preporuka. Potrebno je nastaviti sve prekinute imunizacione usluge za bilo koje starosne grupe i što je prije moguće izvršiti nadoknadu vakcina. Pravovremena vakcinacija je ključna za zaštitu mladih i starih od ozbiljnih i po život opasnih zaraznih bolesti i za izbjegavanje porasta nevakcinisanih grupa i potencijalnog gubitka imuniteta zajednice.

ZAŠTO JE VAKCINACIJA POSEBNO VAŽNA TOKOM OVE PANDEMIJE?

Svaki prekid usluga imunizacije, makar i kratkotrajan, doveo bi zajednicu, a pogotovo djecu, u neposredni rizik od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom. Ako na to dodamo već postojeći broj osjetljivih pojedinaca u zajednici, to bi ugrozilo zaštitu zajednice i povećalo vjerovatnoću izbijanja bolesti koje semogu spriječiti vakcinom, što može dovesti do oboljenja i smrtnih slučajeva povezanih s bolestima koje se mogu spriječiti vakcinom, te dodatnog opterećenja za zdravstvene sisteme koji su već opterećeni odgovorom na epidemiju COVID-19. 

(Kidsinfo.ba)

Prethodna priča

Novi video Sabrine Tubić: Pitanja i odgovori o trudnoći

Naredna priča

Simpatična poruka Amre Džeko: Svi mi kažu da ličim na tebe, braco

Najnovije iz BEBE

-->