fbpx

FLD i Centar za žene 14. januara organizuju predavanje ”Prevencija nasilja u porodici – besplatna pravna i psihološka podrška”

Fondacija lokalne demokratije i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

Projekat koji se provodi na području Općine Stari Grad, u saradnji sa Općinom Stari Grad i sekretarima Mjesnih zajednica ima nekoliko ciljeva, a oni su: 

da se podigne nivo opšte i specifične informisanosti o nasilju u porodici na području Općine Stari Grad, te da se omogući građanima/kama Općine Stari Grad pristup besplatnoj pravnoj i psihosocijalnoj pomoći i podršci kroz organizovanje predavanja, posjeta mobilnog tima i obezbijede informacije o postojanju ustanova i servisa koje mogu pružiti usluge za ciljanu populaciju.

Predavanja u Mjesnim zajednicama Općine Stari Grad počinju polovinom januara 2020. i trajat će do maja 2020. godine.

Organizatori pozivaju sve građane i građanke sa područja MZ Mjedenica, Ferhadija i Baščaršija da se pridruže na prvom predavanju 14.01.2020. u 11:00 u Ul. M. Mustafa Bašeskija br.7, Kvadrant XII.

(Kidsinfo.ba)

Pročitajte još: 

Vodič za roditelje: Škole skijanja u Sarajevu i šire (četvrti dio)

 
Prethodna priča

Vodič za roditelje: Škole skijanja u Sarajevu i šire (četvrti dio)

Naredna priča

7 razloga zašto je dobro vježbati zimi

Najnovije iz VIJESTI

-->